Menu

Opgavefordeling

Materiale-ansvarlig: Noel Jensen

Den materiale-ansvarlig har styr på følgende:

 • Bindeled mellem trænerne, bestyrelsen og Intersport
 • Udarbejde forårs/efterårs tilbud sammen med Intersport
 • Bestilling af udstyr, bolde, veste, kegler mv. samt opfølgning løbende
 • Bestilling af trænertøj samt opfølgning løbende
 • Bestilling af kamptøj til ungdomsholdene samt opfølgning løbende.
 • Ansvarlig for uddelegering af nøgler til klubbens lokaler og faciliteter.

 

Brøndby Masterclass (BrMa) ansvarlig: Tino 

 • Vores kontaktperson til BrMa.
 • Videresender relevante informationer fra BrMa til klubbens trænere og bestyrelse.
 • Videresende informationer omkring uddannelse/kurser til relevante trænere.
 • Sikre sig at vores U8-U10 deltager i træningen hos BrMA 1 gang om måneden.
 • Sikre sig at vores trænere uddanner sig løbende via BrMa, eller via DBU.
 • Kontaktperson mellem BrMa og de spillere/forældre som eventuelt får tilbud om at komme på DBU-talentcenter for U10-U12 (hos BrMA).

 

Ansvarlig for brugen af klubbens faciliteter: ?

 • Fordeling af kunstbane-, Græs-, og haltiderne til ungdommen (Med sparring fra ungdomsformanden)
 • Booking af klubbens lokaler til forældremøder, afslutningsfester, fællesspisning, hygge-aften etc.
 • Booking af græsbaner, kunsten, hallerne i forhold til kampe – og ligge det op på hjemmesiden.
 • Booking og aftaler omkring brugen af kantinen.

 

Økonomi: Jan Gerdes

 • Behandle indkommende søgninger omkring tilskud til ture, stævner, tøj mv fra trænerne.
 • Hjælpe med betaling af stævnegebyrer, både hos DBU og til de private stævner.
 • Afregning af godtgørelse til ungdomstrænerne (I samarbejde med ungdomsformanden)
Luk