Kort Nyt

Her kan du finde korte nyheder om BK Friheden De seneste nyheder vil altid være at finde på forsiden, mens nyheder ældre end 2 måneder automatisk vil blive skjult.


Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 03/04 2020Bookmark og Publicer

Besked fra Hvidovre's borgmester

Til samtlige folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune
                                                                                 
Grundet den aktuelle COVID-19 situation og de efterfølgende regeringstiltag, er samtlige kommunale sportsanlæg lukket for al indendørs og udendørs brug - foreløbigt frem til den 13. april 2020.
Lukningen er sket for at stoppe spredningen af Corona-virus og dermed for at værne om borgernes sikkerhed.
Jeg kan dog konstatere, at folk stadig samles og dyrker sport o.l. på de kommunale faciliteter – også på aflåste idrætsanlæg. Dette er absolut ikke acceptabelt.
Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre alle vores foreninger til at tage samfundsansvar ved at efterleve regeringens udmeldinger og ikke benytte de kommunale sportsanlæg i denne periode. Jeg vil samtidig understrege, at brugen af lukkede, aflåste anlæg vil blive politianmeldt.
Dette er en krævende periode for os alle, og vi må hver især gøre en indsats for at sikre vores fælles sikkerhed. Vi skal holde afstand – være sammen  - men hver for sig!
Tak for jeres forståelse.
Med venlig hilsen
Helle Adelborg


 Vis Alle Nyheder