Årshjul 2022

BK Frihedens årshjul repræsenterer forskellige events i årets løb.

BegivenhedDatoAnsvarlige
Januar
Bestyrelsesmøde03-janEnganganskaffelserGerdes
Booking af haller mvmedio januarNoelFebruar
Bestyrelsesmøde03-feb
Opstart Senior?Noel/Jan
Fordelingsmøder?Noel/John
Tilmelding turnering
Marts
Bestyrelsesmøde03-mar
Opstart græsbaner møde?Noel
Generalforsamling?BestyrelsenGerdes laver indkaldelse
April
Sæsonstart?Alle trænere
Bestyrelsesmøde07-apr
Idrætsrådets generalforsamling?Noel
Maj
Bestyrelsesmøde05-maj
Juni
Bestyrelsesmøde02-jun
Juli
August
Kræmmermarked6/8-8/8BoAlle
September
Bestyrelsesmøde01-sep
Fordelingsmøde kunst mvNoel

BrugerrådNoel
Oktober
Bestyrelsesmøde06-oktNovember

Bestyrelsesmøde03-nov
Master five-a-side13-novIlsø
Ungdomsafslutning?FilthuthUngdomstrænere
December
Bestyrelsesmøde05-dec
BrugerrådNoel
jule-five a side11-decJonas Bo
Nytårskur31-decNoel